ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑ

Ζαμπόν από τεμ. χοιρομερίου 10×10 Κ/Σ

Επιστροφή στην κατηγορία : Αλλαντικά

Τιμή Κιλού: 10,30 €

Η τιμή συσκευασίας κυμαίνεται από 1,50-2,00 Ευρώ